p. W. William Stern

W. William Stern gimė Budapešte 1935 metais; po nacių okupacijos Vengrijoje 1944 m. kovo mėn. jis ir jo šeima buvo nuvežtas į Bergenas-Belsen koncentracijos stovyklą. Jie išgyveno karą ir emigravo į Niujorką 1952m., kur J. Sternas tęsė studijas iš pradžių Yeshiva universitete ir vėliau Harvardo teisės mokykloje.

Būtent jo studijų metu Harvardo teisės mokykloje, p.Sternas suprato su kokiais pavojais ir pagundomis gali susidurti studentas, kai jis palieka savo namų aplinką ir staiga atsiduria visiškai naujoje, svetimoje kultūroje. Jis buvo šokiruotas matydamas, kaip jo draugai išsižadėdavo savo tradicijų ir ankstesnio gyvenimo būdo vos po keleto mėnesių. Vedęs jauna merginą, Londono gyventoją, J. Sternas persikėlė į Angliją 1960 m.  1971 m. savo karjeros pradžioje jis įkūrė košerinę valgyklą, kuri svetingai priimdavo studentus iš Imperial College, įsikūrusio priešais jo būstines Albert Court. Ši valgykla sėkmingai veikia jau 45 metų ir šiuo metu aptarnauja 30-35 studentus iš Imperial College kiekvieną mokslo metų dieną.

Kai jis išplėtė savo verslą Lietuvoje, p. J. Sternas atrado apie 100 Izraelio medicinos studentų. Jis jautė, kad per 6 studijų metus universitete, daugelis šių studentų gali prarasti ne tik jų Izraelio, bet ir jų žydų identitetą. 2010 jis įkūrė žydų klubą, kuris augo ir išsivystė į Žydų centrą Kaune. Jo tikslas yra suteikti žydų studentams Kaune namus toli nuo jų namų ir užkirsti kelią žydų identiteto išnykimui.


Rabbi Moshe Sheinfeld

Rabbi Moshe Sheinfeld gimė Izraelyje. Mokėsi chareidi "Litvish" ješivų.

Po santuokos, jis persikėlė į MigdalHa'emek, kur aktyviai dalyvavo įvairialypėje skleidimo veikloje apie žydų vertybes. Jis buvo vienas iš Žydų savimonės ir identiteto centro steigėjų šiaurės Izraelio studentams,  remiantis organizacijos "Nefesh Yehudi" sistema.Nuo 2008 metų, jis buvo įtrauktas į viešuosius ryšius, skaitė paskaitas ir vedė pamokas įvairioms auditorijoms, veikiantis su keliomis struktūrommis, pavyzdžiui, "Nefesh Yehudi", "Hidabrut" ir kt.

Nuo 2012 metų, jis gyvena su savo šeima Kaune. Jo žmona Rachelė, ir keturi jų vaikai yra neatskiriama jo gyvenimo dalis. Rabbi Sheinfeld vadovauja Izraelio studentų bendruomenei.Rabbi Sheinfeld parašė ir išleido knygą "Mashehu tow LeshulchanHaShabbat" - du apimtys savaitraščio parshah. Jo knygų straipsniai nagrinėja laiko klausimus ir Toros aktualumą mūsų kasdieniame, praktiniame gyvenime.

Rabbi Sheinfeld rašo savaitinius stulpelius apie Toros mokymus; jo straipsniai pasirodo daugelyje interneto svetainių, tiek hebrajų, tiek anglų kalbomis.


Alex Minin

Alex Minin gimė   Traybų Sąjungoje; atvyko į Izraelį, būdamas vaikas, mokėsi chareidi mokyklose. Tęsė Toros išsilavinimą chareidi mokykloje, Litvishyeshivot.

Tęsė studijas Izraelyje, įgyjo marketing ir vadybos bakalauro laispnį.

2015 m. atvyko į Kauną ir vadovauja Žydų Centro veiklai.

Alex yra ne tik vadybininkas, bet ir Rabino Moshe Sheinfeld partneris Kauno Žydų Centre.


Kashrus priežiūra – Rabbi Eliyahu Rotenberg

Rabbi Eliyahu Rotenberg iš Jeruzalės turi daug žinių ir patirties kashrus srityje.

Daugelis viešbučių ir kurortų visame Izraelyje ir Europoje yra jo prižiūrimi. Rabbi Rotenberg yra gerai žinomos mehadrin kashrus sertifikavimo institucijos vadovas, yra pripažintas charedi bendruomenės Izraelyje ir užsienyje.

Virtuvė ir Žydų centras veikia griežtai pagal mehadrin standartus, pagal Rabbi Eliyahu Rotenberg nurodymus, jam prižiūrint ir vadovaujant.


Partneriai

Didžiuojamės, kad esame partneriai su žydų organizacijomis, kurios dirba žydams visame pasaulyje:


ההסתדרות הציונית העולמית
קרן מתנאל
ארגון חולי"א