אתר חולי”א

אתר חולי”א

מתוך אתר ארגון חולי"א

יתד נאמן

יתד נאמן

מתוך יתד נאמן, מוסף חגים (אוקטובר 2015)