המרכז היהודי מעניק שירותי דת שונים לקהילת היהודים המצומצמת שנשארה בקובנה לאחר השואה.